Ιστορικος περιπατος

«Παλιός και νέος προσφυγικός συνοικισμός Χαλανδρίου, Ποταμός Καλαμάς, Αδριάνειο υδραγωγείο»

Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021, 18:00-20:00

Ιστορικός περίπατος που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 1ου HIDRANT Festival από την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας του Δήμου Χαλανδρίου, με την υποστήριξη του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA).

a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090