Συμμετοχικο εργαστηριο

«Ένα τοπικό αρχείο για το Χαλάνδρι γεννιέται. Τοπικοί φορείς, εταίροι, ειδήμονες: Γνωρίζουμε το Τοπικό Αρχείο – Σχεδιάζουμε τις ιστορίες που θα αφηγηθεί – Συζητάμε το μέλλον του».

Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2021

Συμμετοχικό εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Cultural Hidrant/UIA από το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA).

a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090